Jak utylizuje się odpady?

Każdego roku w naszym kraju wytwarzanych jest milion ton odpadów tworzyw sztucznych.

Kilkaset tysięcy ton są to odpady tworzyw poliuretanowych. Nie ulegają one kompostowaniu na składowiskach śmieci przez co przyczyniają się do szybkiego zaśmiecania środowiska naturalnego w wyniku wypełnianie składowisk. Nasze prawo zabrania unieszkodliwiania ich poprzez spalanie. Opracowano więc technologię katalitycznego przerabiania odpadów z tworzyw sztucznych co pozwala uzyskać węglowodory, używane w produkcji paliw płynnych. W procesie tym surowcem są odpady polipropylenowe i polietylenowe w postaci folii, opakowań przykładowo butelek. Przy czym butelki mogą być przetwarzane wraz z naklejkami i pozostałościami organicznymi. Obecnie staramy się przetwarzać wszystkie zużyte maszyny, w tym samochody. Recykling aut jest to proces w którym przetworzeniu ulegają wyeksploatowane samochody. Podstawowy cel to odzysk podzespołów, oraz części zamiennych i materiałów. Jak utylizuje się odpady?

Jednak najważniejszą rzeczą jest ochrona środowiska, ponieważ w samochodach znajduje się wiele niebezpiecznych substancji, takich jak olej silnikowy, czy też kwas w akumulatorze.

Samochód stanowi równocześnie źródło cennych surowców wtórnych. W krajach Unii Europejskiej każdego roku wycofywanych jest z eksploatacji, około dziesięć milionów samochodów, czyli średnio powstaje około dziesięć milionów ton odpadów niebezpiecznych. Odpady te należy zbierać, odzyskiwać z nich wartościowe materiały, a w następnej kolejności przetworzyć na surowce wtórne i poddać je recyklingowi. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków w czasie demontażu samochodu, ponieważ może on stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednym z rodzajów odpadów które produkuje człowiek są elektrośmieci, jest zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. A więc nasze małe i duże AGD, oraz wiele innych, poprzez telewizory, i pralki. Jednak nie tylko elektroodpady stwarzają problem. Jednak niektóre odpady powinny być niszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie ich zawartości, dlatego niektóre firmy oferują niszczenie dysków twardych w geomar.net.pl świadczy tego rodzaju usługi.