Odbiór zużytego oleju – jak przebiega?

Przedsiębiorstwa generujące odpad w postaci zużytego oleju, takie jak warsztaty samochodowe, firmy gastronomiczne i nie tylko – są zobowiązane do jego pozbywania się w sposób zgodny z przepisami prawa. Przepracowany olej jest odpadem niebezpiecznym i jego transport, regeneracja lub unieszkodliwienie muszą przebiegać zgodnie z określonymi procedurami. Jak firmy pozbywają się zużytego oleju i w jaki sposób przebiega jego odbiór? O czym należy pamiętać, jeśli prowadzimy firmę generującą duże ilości oleju przepracowanego?

Zużyty olej traci swoje pierwotne właściwości, a także zmienia skład, w którym pozostają w przeważającej mierze substancje chemiczne dodawane przez producentów dla polepszenia jego parametrów. Z tego powodu staje się on odpadem szkodliwym dla środowiska i ludzi. Przepracowanego oleju nie możemy pozbywać się poprzez wylewanie do kanalizacji bądź pozostawianie na śmietniku. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi jest określane przepisami prawa. W przypadku oleju odpadowego w pierwszej kolejności powinien on być poddawany odzyskowi przez regenerację. Jeśli proces regeneracji nie jest możliwy, wówczas odpad musi zostać poddany innym procesom odzysku. Jeżeli one również nie są możliwe, dopuszczalne jest unieszkodliwienie odpadu.

Za odpad odpowiedzialny jest jego właściciel, czyli w tym wypadku najczęściej przedsiębiorstwo, w którym dochodzi do generowania przepracowanego oleju. To na nim spoczywa obowiązek przekazania odpadu odpowiedniemu podmiotowi.

Jak przebiega odbiór zużytego oleju?

Każdy posiadacz olejów przepracowanych powinien przekazywać je firmie, która gospodaruje nim odpadami zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Na rynku funkcjonują specjalistyczne firmy oferujące odbiór zużytego oleju. Decydując się na współpracę w wyspecjalizowanym odbiorcą, zyskujemy pewność, że odpad będzie transportowany w odpowiednich warunkach, a następnie zostanie zregenerowany i wykorzystany – lub unieszkodliwiony. Odbiór zużytego oleju przebiega w specjalnych zbiornikach, które są zwykle przekazywane na początku przez firmę, celem magazynowania odpadu. Z chwilą przekazania zapełnionych zbiorników odbiorcy przestajemy być właścicielem odpadu i odpowiedzialność za jego dalszy los przechodzi na firmę zajmującą się skupem oraz transportem oleju.

Za pozbywanie się oleju przepracowanego w sposób niezgodny z prawem grożą wysokie kary finansowe. Oleje odpadowe powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach podziemnych bądź naziemnych, a pojemniki należy umieszczać pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni. Przy gromadzeniu i przekazywaniu odpadu należy również pamiętać, że zabronione jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Sprawdź więcej inforamcji tutaj: https://www.wektorsc.eu/odbior-oleju-przepracowanego/