Jakie są przyczyny inflacji?

Henry Hazlitt, będący czołowym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomicznej, określił inflację jako „wróg publiczny numer jeden”. Śledząc malejącą corocznie siłę nabywczą oszczędności Polaków, trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Publikowane przez GUS dane inflacyjne nie napawają optymizmem, a skutki wzrostu cen najbardziej odczuwają osoby zarabiające poniżej średniej krajowej. Czym jest inflacja i co jest przyczyną tego zjawiska? Jak ochronić ciężko zarobione pieniądze przed jej skutkami?

Polska inflacja- na czym polega i co ją powoduje?

Wzrost cen pojedynczych grup produktów nie świadczy jeszcze o inflacji, lecz jest naturalną konsekwencją prawa popytu i podaży. Dopiero ogólny wzrost cen w gospodarce można określić jako inflację, podawaną przed Główny Urząd Statystyczny w ujęciu rocznym i miesięcznym. W praktyce oznacza to, że chociaż wartość nominalna wynagrodzenia i oszczędności pozostaje taka sama, możemy za te pieniądze kupić o wiele mniej. Aby uświadomić sobie skalę problemu, wystarczy spojrzeć na porównanie cen podstawowych produktów w okresie 10-letnim. Przykładowo, cena 1 kg ziemniaków w 2010 roku wynosiła około 1 PLN. W roku 2020 osiągnęła wartość ponad 2,50 PLN, co oznacza wzrost o 150%. Podobne analizy porównawcze można bez problemu znaleźć w Internecie. Inflacja znacznie przewyższa tempo wzrostu wynagrodzeń, wobec czego obywatele są zmuszeni do ciągłego ograniczania wydatków, a oszczędności zgromadzone na kontach bankowych szybko „wyparowują”. Gdzie szukać przyczyn inflacji, skoro postęp technologiczny sugerowałby raczej obniżanie cen różnych dóbr? W przypadku niektórych sektorów gospodarki, wzrost cen jest motywowany nieprzewidywanym podwyższeniem kosztów produkcji. Zerwanie łańcuchów dostaw, zawyżone ceny surowców, niekorzystne decyzje podatkowe — to wszystko utrudnia życie producentom, którzy przerzucają koszty na odbiorcę końcowego. Jednak naczelną przyczyną rosnącej inflacji jest nadmierny dodruk pieniędzy przez rządzących i wadliwa struktura finansów państwowych. Proces kreacji pieniądza w gospodarce następuje z udziałem banku centralnego i banków komercyjnych, udzielających kredytów. Łatanie dziury budżetowej emisją dodatkowych pieniędzy rozmywa ich wartość i jest w praktyce zrzuceniem odpowiedzialności na obywateli. Z tego powodu polska inflacja zyskała określenie „ukrytego podatku”. Emitent pieniądza, poprzez wprowadzanie nowych banknotów na rynek, dokonuje redystrybucji siły nabywczej, zwiększając swoje wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT.

Ciekawe zjawisko stanowi również inflacja importowana, której przyczyną stają się uwarunkowania globalizacyjne. Uzależnienie krajowej produkcji od towarów i surowców importowanych silnie eksponuje na ryzyko wahań ich cen w połączeniu z ryzykiem kursowym. Za przykład może posłużyć niedawny wzrost cen ropy naftowej, który ma swoje reperkusje niemal w każdej dziedzinie gospodarki.

Jak obronić pieniądze przed inflacją?

Inflacja jest zjawiskiem dotykającym ogół społeczeństwa, przed którym trudno się obronić. Bierne oszczędzanie, polegające na składowaniu pieniędzy na koncie bankowym, już po kilku latach wygeneruje dotkliwe straty na sile nabywczej. Jedynym sposobem na utrzymanie realnej wartości kapitału staje się wprowadzenie go w obrót na rynkach finansowych. O ile polska inflacja najprawdopodobniej dalej będzie rosnąć, o tyle każdy obywatel może podjąć wysiłek, aby ochronić swój majątek przed jej negatywnymi skutkami. Jedną z najlepszych opcji pozostaje inwestowanie na giełdzie. Wzrost wartości akcji umożliwia nie tylko pokonanie inflacji, lecz także zaksięgowanie pokaźnych zysków. Skuteczne inwestowanie wymaga wiedzy, którą zdobędziesz dzięki materiałom dostępnym w serwisie https://notowaniagpw.pl/. Znajdziesz tam kursy, e-booki i kompletne analizy spółek giełdowych, które pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Portal Notowania GPW to niezbędne narzędzie dla świadomych inwestorów, pragnących nieograniczonych zysków przy ograniczonym ryzyku.