Zasady bezpieczeństwa podczas prac ziemnych

Wszelkiego rodzaju prace ziemne prowadzone muszą być zgodnie ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli chodzi o głębokie wykopy, to stosuje się tutaj zasady nieco inne niż w przypadku innych pracowników budowlanych, jednakże jeśli wykopy prowadzone są na terenie placu budowy, to pracowników obowiązywać będą takie same zasady, jak innych budowlańców. Podstawowe przepisy bhp w tym zakresie dotyczą odpowiedniego stroju ochronnego. Każdy z pracowników posiadać musi także kamizelki odblaskowe lub specjalne, odblaskowe elementy na kombinezonie lub spodniach roboczych. Najczęściej wykopy pod budynki prowadzone są bez wykorzystywania ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki. Przeważnie wystarczą łopaty, ewentualnie mini koparki, które sprawiają, że wykopy pod domy mogą być przeprowadzone nieco szybciej. W zależności od tego jak duże mają być rozmiary budynku, wykopy prowadzone mogą być w różnym czasie. Niekiedy też wpływ na czas zakończenia prac może mieć podłoże, w którym wykopy są prowadzone, oraz fakt, czy zastosowany zostanie do ich przeprowadzenia ciężki sprzęt.

Czasem też pogoda utrudniać może prowadzenie tego rodzaju prac.

Dotyczy to oczywiście nie tylko mrozów, ale także ulewnych dreszczów. W przypadku zaawansowanych prac ziemnych mogą przydać się kotwy gruntowe, które mogą wzmocnić obszar prowadzonych prac. Dzięki nim nie będzie groziło nam zawalenie. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego niwelacja terenu jest jedynie przygotowaniem terenu do budowy, w związku z czym sama niwelacja pod prawo budowlane nie podlega. Nie wymaga się zatem w takim przypadku zezwolenia, jednak pamiętać należy o tym, że przygotowanie terenu dotyczyć może jedynie placu, na którym prowadzona jest budowa. Teren budowy może zostać odpowiednio wyrównany, jednak należy mieć też na uwadze sąsiednie działki. Znacznie zmiany w ukształtowaniu terenu powodować mogą różnego rodzaju komplikacje, chociażby związane z przepływem wód gruntowych.